43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o utvrđivanju i načinu dodjele nagrade Slovo Makovo/Mak Dizdar. Cijeneći veliki doprinos Mehmedalije Maka Dizdara kao najpoznatijeg bosanskohercegovačkog pjesnika, koji je i kao građanin Sarajeva ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i društvenom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te uvažavajući potrebu da se savremenim poetskim velikanima oda priznanje na dostojanstven način, Gradsko vijeće Grada Sarajеva donosi navedenu Odluku. Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacinog plana „Zetra“ s Odlukom o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“. Vijećnici su usvojili Odluku o pripremi i provođenju kulturnog programa „Sarajevo, evropski most kultura 2014“.