Pismo podrške gradonačelniku od članova Udruženja građana „PROI“ Sarajevo

Članovi Udruženje građana „PROI“, na čelu sa predsjednikom udruženja, Samirom Ibiševićem, uputili su pismo podrške gradonačelniku u vezi sa apelom za preduzimanje aktivnosti čišćenja parkova od razbijenih flaša i upotrebljenih šprica i igala. „Smatramo da je ovaj gradonačelnikov apel jedna građanski i profesionalno odgovorna reakcija sa kojom se u potpunosti slažemo i koju ovom prilikom želimo podržati. Naime, Udruženje „PROI“  je udruženje koje pruža usluge populaciji ovisnika o drogama i alkoholu da riješe probleme vezano za ovisničko, rizično i problematično ponašanje. S tim u vezi, u okviru naših radnih programa na različite načine nastojimo pomoći kako ovoj populaciji, tako i društvu u cjelini.