Gradonačelnik Behmen se obratio učesnicima Konferencije o principima lokalne samouprave

Danas je u Sarajevu počela sa radom konferencija pod nazivom “Osnaživanje lokalnih vlasti kroz reformu zakona i propisa: preporuke Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope”. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope je organizator ove konferencije, koja označava početak prve faze aktivnosti nakon monitoringa koji je Kongres obavio u Bosni i Hercegovini u aprilu i decembru 2011. godine. Gradonačelnik Alija Behmen u ime domaćina Grada Sarajeva obratio se skupu, poželio uspješan rad učesnicima Konferencije, te istakao da „ukoliko želimo funkcionalnu i snažnu državu, lokalna zajednica mora djelovati kao snažna i jaka lokalna samouprava“.