Održana radionica za kulturne institucije u Sarajevu na temu „Liderstvo i menadžment“ u organizaciji Fondacije „Mozaik“

Danas je u Centru za podršku biznisa Općine Centar održana radionica na temu „Liderstvo i menadžment“ za kulturne institucije u gradu Sarajevu. Radionica je organizirana u okviru projekta „Sarajevo na raskršću svijeta“, koji finansira Evropska unija iz fondova Predpristupne pomoći, a sufinansiraju Grad Sarajevo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. Fondacija Mozaik je kreator i implementator projekta, koji uvezuje i dalje razvija kulturne institucije u Sarajevu. Radionica je okupila uposlene i direktore kulturnih institucija u Sarajevu kako bi proširili svoja znanja o integrativnoj ulozi lidera-menadžera i diskutirali o trenutnim izazovima u upravljanju javnim ustanovama kulture u teškim vremenima.