Gradonačelnik Sarajeva podržao Inicijativu za rješavanje stambenog pitanja Nermina Tulića, poznatog sarajevskog glumca

Gradonačelnik Sarajeva, Alija Behmen, danas je podržao Inicijativu građana Sarajeva i Društva  za ugrožene narode za BiH za rješavanje stambenog pitanja Nermina Tulića, poznatog sarajevskog glumca. Gradonačelnik je podršku uputio Fikretu Musiću, premijeru Kantona Sarajevo, Dubravku Lovrenoviću, ministru kulture i sporta KS, Mersihi Slipičević, ministrici stambene politike KS, Zilhi Ademaj, ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te Dževadu Bećireviću, načelniku Općine Centar Sarajevo.