Gradonačelnik uputio primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo

Tokom javne rasprave koju je organizirala Skupština Kantona Sarajevo o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen u ime Grada Sarajeva uputio je 18. jula 2012. godine Komisiji za ustavna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, koja je organizirala i provodila javnu raspravu, primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo, naročito one koji se odnose na status Grada Sarajeva. Ovdje možete vidjeti tekst sa primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima u cjelosti…

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenje na Amandmane na Ustav Kantona Sarajevo, veza Vaš akt broj: 01-05-21063/12, od 28.06.2012. godine.