Gradonačelnik uputio primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo

Tijekom javne rasprave koju je organizirala Skupština Kantona Sarajevo o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, u ime Grada Sarajeva, uputio je 18. lipnja 2012. godine Povjerenstvu za ustavna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, koje je organiziralo i provodilo javnu raspravu, primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo, naročito one koji se odnose na status Grada Sarajeva. Ovdje možete vidjeti tekst s primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima u cijelosti…

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenje na Amandmane na Ustav Kantona Sarajevo, veza Vaš akt broj: 01-05-21063/12, od 28.06.2012. godine.