Grad Sarajevo zvanično primljen u V fazu mreže zdravih gradova

Grad Sarajevo je prvi grad iz našeg regiona koji je zvanično primljen u V fazu mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Tim povodom zasjedao je Odbor za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Projekta „Sarajevo – zdravi grad – zdravlje za sve u 21. stoljeću“, kojim je predsjedavao zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović. Grad Sarajevo se ovom odlukom, istaknuto je na Odboru, obavezao da bude radni partner Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u razvoju znanja, sredstava i ekspertiza za ključna pitanja unapređenja zdravlja i kvalitete života ljudi, posebno kad je riječ o stručnoj procjeni uticaja na zdravlje, te o zdravom urbanom planiranju i zdravom starenju.

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 44. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao prim. dr. Željko Ler,  predsjedavajući Gradskog vijeća. Prije usvajanja dnevnog reda, Gradskom vijeću obratio se gradonačelnik prof. dr. Alija Behmen, sa prijedlogom da se tačka "Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja u periodu januar-septembar 2012. godine" povuče sa dnevnog reda, uz obrazloženje da ista ne sadrži prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, kako je traženo u ranije usvojenim zaključcima, te da se  dopunjena informacija, za period januar-oktobar 2012. godine, dostavi za novembarsku sjednicu Gradskog vijeća. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Zelenu Digitalnu Povelju.