Prezentacija Priručnika za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u BiH

U petak, 02.11.2012. godine u 11.00 sati održat će se prezentacija Priručnika za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u BiH. Planirano je da se na prezentaciji kratko obrate zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović, Andrea Cellino, direktor Ureda za politiku djelovanja i planiranja u OSCE-u u BiH i Azra Rogović-Grubić iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prezentacija će biti završena kratkom Power Point prezentacijom o samom sadržaju priručnika.

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 44. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao prim. dr. Željko Ler,  predsjedavajući Gradskog vijeća. Prije usvajanja dnevnog reda, Gradskom vijeću obratio se gradonačelnik prof. dr. Alija Behmen, sa prijedlogom da se tačka "Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja u periodu januar-septembar 2012. godine" povuče sa dnevnog reda, uz obrazloženje da ista ne sadrži prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, kako je traženo u ranije usvojenim zaključcima, te da se  dopunjena informacija, za period januar-oktobar 2012. godine, dostavi za novembarsku sjednicu Gradskog vijeća. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Zelenu Digitalnu Povelju.