Obavještenje o komemoraciji povodom smrti Denisa Zaimovića

Obavještavamo prijatelje, saradnike, kolege novinare i poslovne partnere da će se povodom tragične smrti našeg radnog kolege dr. sci. Denisa Zaimovića, održati komemorativna sjednica u utorak, 18. decembra 2012. godine u 10.00 sati u amfiteatru zgrade Grada Sarajeva, ul. Hamdije Kreševljakovića 3. Odlaskom Denisa Zaimovića Grad Sarajevo, osobito Odjeljenje za odnose s javnošću, izgubio je odanog, marljivog i vrsnog saradnika i rukovodioca.