Gradonačelnik Behmen razgovarao sa predstavnicima OSCE-a o nacionalnim manjinama u BiH

Gradonačelnik Alija Behmen sa svojim saradnicima danas je primio predstavnike OSCE tima za ljudska prava – Kancelarija Sarajevo. U okviru svojih aktivnosti Misija OSCE-a sarađuje sa vlastima i organizacijama civilnog društva kako bi unaprijedila političko, ekonomsko i društveno učešće priznatih 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca.