Sutra press konferencija o uspostavljanju informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu

U petak, 01.02.2013. u 12.30 sati održat će se press konferencija povodom pisma podrške predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, NJ.E. sudije Theodora Merona, upućenog gradonačelniku Sarajeva Aliji Behmenu, u kojem podržava inicijativu Gradske uprave za uspostavljanje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu. Grad Sarajevo se uključio u realizaciju ovog izuzetno značajnog projekta obavezujući se da će obezbijediti odgovarajući prostor iz vlastitog budžeta, kako bi informacije o presudama i aktivnostima MKSJ-a bile dostupne široj javnosti.

Behmen uručio Zahvalnicu Grada Sarajeva mr. Borislavu Bori Spasojeviću, uglednom sarajevskom arhitekti

Gradonačelnik Alija Behmen uručio je danas Zahvalnicu Grada Sarajeva mr. Borislavu Bori Spasojeviću, uglednom sarajevskom arhitekti i dugogodišnjem članu Savjeta gradonačelnika za urbanizam, ekologiju i estetsko uređenje Grada Sarajeva za doprinos u oblasti projektovanja, održavanja zgrada i prostornog uređenja grada Sarajeva. U dugogodišnjoj karijeri diplomiranog inženjera arhitekture, Boro Spasojević je projektovao je niz objekata u Sarajevu i Bosni i Hercegovini – upravnu zgradu Sarajevostana, naselje Brioni u Vogošći sa 13 pojedinačnih objekata, nebodere u Drvarskoj ulici (sadašnja Sarač Ismailova), naselje Podbistrik, ugrađene stambene zgrade u ulicama Ašikovac, Mehmed-paše Sokolovića i dr.