Behmen uručio Zahvalnicu Grada Sarajeva mr. Borislavu Bori Spasojeviću, uglednom sarajevskom arhitekti

Gradonačelnik Alija Behmen uručio je danas Zahvalnicu Grada Sarajeva mr. Borislavu Bori Spasojeviću, uglednom sarajevskom arhitekti i dugogodišnjem članu Savjeta gradonačelnika za urbanizam, ekologiju i estetsko uređenje Grada Sarajeva za doprinos u oblasti projektovanja, održavanja zgrada i prostornog uređenja grada Sarajeva. U dugogodišnjoj karijeri diplomiranog inženjera arhitekture, Boro Spasojević je projektovao je niz objekata u Sarajevu i Bosni i Hercegovini – upravnu zgradu Sarajevostana, naselje Brioni u Vogošći sa 13 pojedinačnih objekata, nebodere u Drvarskoj ulici (sadašnja Sarač Ismailova), naselje Podbistrik, ugrađene stambene zgrade u ulicama Ašikovac, Mehmed-paše Sokolovića i dr.

Sutra press konferencija o uspostavljanju informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu

U petak, 01.02.2013. u 12.30 sati održat će se press konferencija povodom pisma podrške predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, NJ.E. sudije Theodora Merona, upućenog gradonačelniku Sarajeva Aliji Behmenu, u kojem podržava inicijativu Gradske uprave za uspostavljanje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu. Grad Sarajevo se uključio u realizaciju ovog izuzetno značajnog projekta obavezujući se da će obezbijediti odgovarajući prostor iz vlastitog budžeta, kako bi informacije o presudama i aktivnostima MKSJ-a bile dostupne široj javnosti.