Press konferencija o uspostavljanju informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen održao je danas press konferenciju povodom pisma podrške predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, NJ.E. sudije Theodora Merona, u kojem podržava inicijativu Gradske uprave za uspostavljanje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu, kako bi informacije o presudama i aktivnostima MKSJ-a bile dostupne široj javnosti. “Grad Sarajevo se pokazao kao entuzijastičan i predan predlagač uspostavljanja jednog informativnog centra i već se obavezao da će obezbijediti odgovarajući prostor iz vlastitog budžeta. S obzirom da je ispunjen taj temeljan preduslov, sada je vrijeme da nacionalne vlade, kao i nevladine i međunarodne organizacije, pruže finansijsku podršku potrebnu kako bi se omogućilo da informativni centar u Sarajevu započne sa radom“, naveo je, između ostalog predsjednik Meron u pismu podrške te dodao da je “MKSJ pokrenuo napore na uspostavljanju informativnih centara na više lokacija na području bivše Jugoslavije i nastavlja napore na stvaranju sličnih institucija u Hrvatskoj i Srbiji“.

Projekat „Sarajevo na raskršću svijeta“ ulazi u svoju finalnu fazu

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen danas je upriličio prijem za delegaciju Evropske unije i predstavnike Fondacije „Mozaik“. Povod sastanka su do sada realizirane aktivnosti u okviru projekta "Sarajevo na raskršću svijeta", čiji je idejni tvorac i implementator Fondacija „Mozaik“, a koji finasira Evropska unija i Grad Sarajevo. Radi se o prvom projektu u oblasti razvoja kulturnog turizma koji uvezuje institucije kulture u Sarajevu kao jedinstven turistički proizvod. Kao takav, ovaj projekat ima za cilj unaprijediti turističku ponudu Sarajeva i podići atraktivnost kulturno-turističkih ruta u gradu.