Sarajevo ni danas nije dobilo novog gradonačelnika

Na današnjem nastavku konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ni jedan od kandidata, Igor Kamočaji (SDP BiH) i Stjepan Kljuić (SDU BiH), nisu dobili potrebnu većinu od 15 glasova za mjesto gradonačelnika Sarajeva. Kamočaji je dobio 12, a Kljuić 10 glasova nakon čega je predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Sabahudin Delalić proglasio da je sjednica prekinuta i zakazao Kolegij Vijeća. Inače, prije glasanja, oba kandidata su predstavili svoje programe rada.