Prva sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na osnovi člana 70. (1) i (6) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Prvu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u petak 29.03.2013. godine u 14.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED: