Прва сједница Градског вијећа Града Сарајева

На основи члана 70. (1) и (6) Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам Прву сједницу Градског вијећа Града Сарајева, која ће се одржати у петак 29.03.2013. године у 14.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, Улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД: