Budžet Grada Sarajeva za 2013. godinu – 12.141.351 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj 2. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Budžet Grada Sarajeva za 2013. godinu, koji iznosi 12.141.351 KM, što je u odnosu na Nacrt budžeta umanjenje za 14,50 posto. Također je usvojeno i 16 zaključaka kojima se, između ostalog, zadužuje Gradonačelnik da uputi inicijativu nadležnim organima za donošenje Zakona o glavnom gradu, odnosno da insistira kod nadležnih organa na hitnom provođenju presuda Ustavnog suda F BiH po tužbama Grada Sarajeva za narušavanje prava na lokalnu samoupravu. Zaključeno je i da se pri predlaganju rebalansa Budžeta razmotri mogućnost ponovnog uvođenja naknade za pomoć porodiljama, zatim ponovnog finansiranja i realizacije Projekta „Posao za sve“ i Projekta prevencije maloljetničke delinkvencije. Vijećnici su ujedno sa današnje sjednice uputili dvije inicijative.

Ambasadorica Španije u posjeti kod gradonačelnika Sarajeva

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić primio je danas ambasadoricu Kraljevine Španije u BiH, NJ.E. Mariju Auroru Mejia Errasquin. Gradonačelnik je i ovom prilikom zahvalio na svoj pomoći i podršci koju je Vlada Španije pružila Sarajevu za obnovu Vijećnice. Upoznavši ambasadoricu  Errasquin o dinamici radova na Vijećnici, gradonačelnik Komšić je istakao da nije slučajnost da će do polovine iduće godine ona zablistati punim sjajem.

Jačanje turističkih veza između Sarajeva i Tirane

Ambasador Republike Albanije u Bosni i Hercegovini  NJ.E. Flamur Gashi čestitao je danas gradonačelniku Ivi Komšiću imenovanje na mjesto gradonačelnika Sarajeva. Gradonačelnik Komšić zahvalio je za čestitku i podršku koje mu je ambasador Gashi uputio. Također je istakao da Sarajevo već 17 godina ima pobratimske odnose sa Tiranom, naglasivši kako vjeruje da će se buduća saradnja dviju prijestolnica unaprijediti i konkretizovati.