Gradsko Vijeće usvojilo Odluku o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

Sa današnje 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, povučen je s dnevnog reda Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva. Komisija Gradskog vijeća za Statut i akte kao predlagač je na inicijativu gradonačelnika Ive Komšića povukla ovu tačku dnevnog reda, tako da će se razmatrati prvo kao radni, a zatim će se do sljedeće sjednice Gradskog vijeća pripremiti Nacrt ovog dokumenta. Vijećnici su usvojili Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin Most VI“, kojom će se lokalitet poslovno-proizvodnog kompleksa „Dijamant“, u Ulici Džemala Bijedića, izuzeti iz režima zabrane građenja, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa.