Održana Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, nakon duže rasprave povučen je Prijedlog odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Zaključeno je da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi novi prijedlog ove odluke, uz razmatranje i diskusija iznesenih na današnjoj sjednici Gradskog vijeća i uz uvažavanje stavova Kolegija Gradskog vijeća. Vijećnici su prihvatili odluke o usvajanju regulacionih planova „Briješće“ i „Koševsko Brdo“, te Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje općine Centar Sarajevo).

Bernard-Henri Levy i Predrag Matvejević proglašeni Počasnim građanima grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj sjednici usvojilo je, između ostalog, i odluke kojima su Bernard-Henri Levy, francuski filozof i intelektualac i prof. dr. Predrag Matvejević, redovni profesor na više evropskih sveučilišta, književnik i esejista, proglašeni Počasnim građanima grada Sarajeva. U obrazloženju za donošenje ovih odluka je navedeno da je francuski filozof, intelektualac i novinar Bernard-Henri Levy, pisanom riječju i filmskim jezikom svjedočio o zločinima agresora na BiH, posebno na grad Sarajevo.

Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Petu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 31.07.2013.godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Četvrte sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 26.06.2013.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

Zamjenik gradonačelnika Ranko Čović primio aktiviste humanitarne organizacije “Blaženi graditelji mira”

Zamjenik gradonačelnika dr. Ranko Čović, zajedno sa pomoćnicom gradonačelnika za lokalnu samoupravu, Draganom Solaković, primio je danas aktiviste humanitarne organizacije „ Blaženi graditelji mira“ iz italijanskog grada Padove, na čelu sa predsjednikom don Albinom Bizzottom. Riječ je o organizaciji posredstvom koje je u ratnom periodu u Bosnu i Hercegovinu stigao veliki broj pisama i zahvaljujući kojoj su mnogi građani prvi put uspostavili kontakt sa članovima svojih porodica u inostranstvu.

Zamjenik gradonačelnika Čampara primio učesnike Međunarodne ljetne škole za studente prava

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Aljoša Čampara i pomoćnik gradonačelnika za obrazovanje, kulturu i sport Ramiz Kadić upriličili su danas prijem za studente prava i srodnih nauka – učesnike 7. Međunarodne ljetne škole pod nazivom „Institucionalna reforma u svjetlu evropskih integracija u zemljama jugoistočne Evrope“. Polaznike ove škole, koja se održava u Sarajevu od 17. do 27. jula, u organizaciji udruženja „Pravnik“ i Fondacije „Konrad Adenauer – Program vladavine prava u jugoistočnoj Evropi“, čini 27 mladih starosne dobi od 18 do 30 godina, iz 17 zemalja Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i našeg regiona.

Zagrebački gradonačelnik Bandić podržao retrospektivnu izložbu Mersada Berbera i obilježavanje Dana Miroslava Krleže u Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Gradimir Gojer, tokom službene posjete Zagrebu, sastali su se sa gradonačelnikom hrvatske prijestolnice, Milanom Bandićem i njegovim saradnicima. Tokom susreta, razgovarano je o saradnji dva grada prijatelja, posebno o projektima koji su u interesu građana. Naglašena je potreba unaprjeđenja institucionalne saradnje Grada Sarajeva i Grada Zagreba. Gradonačelnik Komšić je svog kolegu Bandića upoznao sa aktualnostima iz glavnog bh. grada, posebno problemima koji proizlaze iz nesređene legislative. "Namjera je Sarajeva što više koristiti pozitivna iskustva drugih gradova, a neke od gradskih problema pokušati riješiti kroz evropske fondove", kazao je Komšić.

Susret gradonačelnika Sarajeva i Ljubljane: koristiti iskustva glavnog grada Slovenije sa fondovima i programima Evropske unije

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković prilikom bilateralnog susreta u Ljubljani, razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, te o unapređenju privrednih, kulturnih, sportskih i drugih veza u interesu građana dvaju glavnih gradova. Sagovornici su, također, razgovarali i o ulozi grada kao jedinice lokalne samouprave u procesu evropskih integracija, prijenosu pozitivnih iskustava za apliciranje gradskih projekata u EU fondove, te o ustroju, specifičnostima i vizijama budućeg razvoja gradova Sarajeva i Ljubljane.

Gradonačelnici Sarajeva i Graza dogovorili intenziviranje saradnje u oblasti kulture, obrazovanja i gradske infrastrukture

U sklopu održavanja Međureligijske konferencije Graz 2013., gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić susreo se danas sa gradonačelnikom glavnog grada Štajerske, Siegriedom Naglom. Tokom srdačnog razgovora, dvojica gradonačelnika izrazili su spremnost za intenziviranjem partnerskih veza i saradnje u oblasti kulture, obrazovanja i gradske infrastrukture. S obzirom na činjenicu da veliki broj sarajevskih i uopće bh. studenata studira na Univerzitetu u Grazu, gradonačelnici Komšić i Nagl iskazali su namjeru da konkretizuju saradnju između dva grada i u tom pravcu.

Grad Sarajevo uglavnom podržao preporuke ekspertne grupe za reformu Ustava FBiH

"Preporuke ekspertne grupe za reformu Ustava FBiH u dijelu koji se odnosi na Grad Sarajevo su uglavnom prihvatljive i mi u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću ih podržavamo“, istakli su  gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Miro Lazović na danas izuzetnoj posjećenoj press konferenciji. Iznoseći stavove o sadašnjem položaju Grada Sarajeva, s kojima su predstavnici Grada upoznali Ekspertni tim koji je s njima obavio razgovore, gradonačelnik je kazao da je pozicija Grada danas neobična i čudna. „Grad Sarajevo je danas institucija koja se nalazi izvan uobičajenih hijerarhijskih državnih institucija. Konstituisani smo odlukom Kantona, gradski vijećnici su delegirani vijećnici iz četiri gradske općine, Gradsko vijeće bira gradonačelnika i njegove zamjenike kao i rukovodstvo GV-a. Općine koje nas čine formalno-pravno nisu podređene Gradu, isto tako Kanton koji nas je formirao i koji nas finansira, nije nam nadređen“, rekao je Komšić.