Susret gradonačelnika Sarajeva i Ljubljane: koristiti iskustva glavnog grada Slovenije sa fondovima i programima Evropske unije

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković prilikom bilateralnog susreta u Ljubljani, razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, te o unapređenju privrednih, kulturnih, sportskih i drugih veza u interesu građana dvaju glavnih gradova. Sagovornici su, također, razgovarali i o ulozi grada kao jedinice lokalne samouprave u procesu evropskih integracija, prijenosu pozitivnih iskustava za apliciranje gradskih projekata u EU fondove, te o ustroju, specifičnostima i vizijama budućeg razvoja gradova Sarajeva i Ljubljane.