Održana Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, nakon duže rasprave povučen je Prijedlog odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Zaključeno je da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi novi prijedlog ove odluke, uz razmatranje i diskusija iznesenih na današnjoj sjednici Gradskog vijeća i uz uvažavanje stavova Kolegija Gradskog vijeća. Vijećnici su prihvatili odluke o usvajanju regulacionih planova „Briješće“ i „Koševsko Brdo“, te Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje općine Centar Sarajevo).

Bernard-Henri Levy i Predrag Matvejević proglašeni Počasnim građanima grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj sjednici usvojilo je, između ostalog, i odluke kojima su Bernard-Henri Levy, francuski filozof i intelektualac i prof. dr. Predrag Matvejević, redovni profesor na više evropskih sveučilišta, književnik i esejista, proglašeni Počasnim građanima grada Sarajeva. U obrazloženju za donošenje ovih odluka je navedeno da je francuski filozof, intelektualac i novinar Bernard-Henri Levy, pisanom riječju i filmskim jezikom svjedočio o zločinima agresora na BiH, posebno na grad Sarajevo.