Usklađivanje plata i naknada u organima Grada Sarajeva sa federalnim Zakonom omogućilo bi znatne uštede

„Uprkos reduciranom budžetu za jednu trećinu u odnosu na prošlu godinu  i naslijeđenom dugu od preko 2 miliona KM, Grad Sarajevo je u proteklih šest mjeseci pozitivno poslovao i ostvario suficit od oko 18.000 KM. To je rezultat rigorozne štednje koju smo vodili u proteklom periodu“, istaknuo je gradonačelnik Ivo Komšić na danas održanoj press konferenciji na kojoj su teme bile izvršenje Budžeta Grada Sarajeva i odluke o usklađivanju plata i naknada u organima Grada Sarajeva sa federalnim Zakonom o platama i naknadama, a koje će se razmatrati na sutrašnjoj 6. sjednici Gradskog vijeća.Grad se u proteklom periodu susretao sa mnogobrojnim teškoćama: smanjio se grant Kantona na nepunih 6 miliona KM i već dvije tranše kasne, pripadajući prihod Gradu od komunalnih taksi se sa 30 smanjio na 15% odlukama vijeća gradskih općina bez konsultacija sa Gradskim vijećem, a obaveze Grada su ostale iste. Ipak, ovaj saziv Gradske uprave Sarajeva je, prema tvrdnjama gradonačelnika, ostvario znatne uštede smanjivši troškove gradske administracije i troškove putovanja.

Sa prijema zlatnih odbojkaša u Gradskoj upravi inicirano da se naredno evropsko prvenstvo održi u Sarajevu

„Vi niste samo prvaci samo zato što ste odbranili titulu evropskog prvaka, vi ste prvaci što ste to učinili osmi put zaredom i što niste izgubili nijedan set što se nije desilo u historiji sjedeće odbojke“, ovim riječima je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić pozdravio zlatne bh. reprezentativce u sjedećoj odbojci prilikom današnjeg prijema u prostorijama Gradske uprave. Čestitkama su se pridružili i njegovi zamjenici Aljoša Čampara i Ranko Čović, te zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimir Gojer i Miro Lazović. Grad Sarajevo je ovaj put izdvojio 6.000 KM, koliko je bilo potrebno za opremu našim odbojkašima, i nastavit će, kako su istaknuli dogradonačelnici Čampara i Čović i dalje u okviru svojih mogućnosti, podržavati trenutno našu najtrofejniju reprezentaciju.

Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Šestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u srijedu 25.09.2013. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Pete sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 31.07.2013. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED: