Delegacija Grada Sarajeva na Konferenciji glavnih gradova zemalja Vijeća Evrope u Armeniji

Na poziv Kongresa glavnih gradova Vijeća Evrope i Grada Jerevana, glavnog grada Armenije, delegacija Grada Sarajeva sudjelovala je na konferenciji glavnih gradova zemalja Vijeća Evrope pod nazivom „Učiniti metropolu prijateljskom za građane: izazov za vlast“. Delegacija koju su činili Aljoša Čampara, zamjenik gradonačelnika Grada Sarajeva, Igor Gavrić, vijećnik Gradskog vijeća i Elvis Kondžić, savjetnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju i evropske integracije, imala je priliku razmijeniti mišljenja, iskustva i stavove u vezi sa jačanjem institucionalnih kapaciteta putem kojih glavni gradovi mogu odgovoriti izazovima podizanja kvaliteta života.