Dogradonačelnik dr. Čović predstavio projekte Grada Sarajeva na Venecijanskoj konferenciji bratskih gradova

Na poziv gradonačelnika Venecije, Giorgija Orsonija, zamjenik gradonačelnika Sarajeva dr. Ranko Čović učestvuje u radu Venecijanske konferencije bratskih gradova. Konferenciji prisustvuju i gradonačelnici i predstavnici bratskih gradova Venecije (iz Dubrovnik, Istanbula, St. Petersburga, Suzhouja, Tallina i Yerevana). Ovaj venecijanski susret ima za cilj da učesnici kroz kratke prezentacije svojih gradova, razmjene mišljenja o načinima promoviranja bliže saradnje u pitanjima od zajedničkog interesa. Osvrnuvši se na aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje i podcrtavši značajnu ulogu gradske diplomatije, dogradonačelnik dr. Čović je u svojoj prezentaciji istaknuo da „Grad Sarajevo ima uspostavljene pobratimske odnose sa 27, a prijateljske sa 10 gradova Evrope i svijeta, što je definirano odgovarajućim sporazumima o bilateralnoj saradnji. Među njima od neprocjenjive je vrijednosti saradnja sa gradovima i općinama italijanskih regija Emilia Romagna i Trento, Torino i Toskana, poput Rima, Trsta, Venecije i Peruđe“.

Reagovanje na članak \”Gradonačelnik \’službeno\’ obišao skoro pola svijeta“ objavljen u Dnevnom avazu

Netačni i zlonamjerni su navodi izneseni u današnjem izdanju Dnevnog avaza kojim se gradonačelnik Sarajeva, Ivo Komšić optužuje za službena putovanja. Istina je da je gradonačelnik Ivo Komšić u svom dosadašnjem mandatu četiri puta boravio van Bosne i Hercegovine, kako bi po pozivu organizatora učestvovao u radu značajnih međunarodnih konferencija. Građani trebaju znati da je  organizator snosio troškove putovanja i smještaja, i to je bio jedan od uvjeta da se prihvati poziv za službenu posjetu. Ovaj saziv Gradske uprave je ostvario znatne uštede smanjivši izdatke za materijalne troškove, kao i na poziciji međunarodne saradnje, kad je riječ o putovanjima. Pogotovo što se ova gradska administracija opredijelila da ide samo na one konferencije od kojih možemo imati koristi i razgovarati sa našim partnerima o tome kako pristupiti evropskim fondovima i kako dovesti investicije u grad. S tim je upoznato i Gradsko vijeće koje je na svojoj posljednjoj 6. sjednici prihvatilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva u proteklih šest mjeseci, u kojem je ova činjenica navedena.