Sastanak predstavnika Grada Sarajeva sa švicarskom delegacijom o Trebevićkoj žičari

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić održao je danas sastanak sa švicarskom delegacijom, predvođenom ambasadorom Švicarske Nj.E. Andre Schallerom i Edmond Offermannom, inicijatorom donacije žičare Sarajevu iz švicarskog zimskog centra Grachen. Tema sastanka bila je Trebevićka žičara. U okviru razgovora o žičari, Offermann je Gradu Sarajevu ponudio privatnu donaciju u iznosu od 3,8 miliona švicarskih franaka: ‘’Radi se o materijalnoj donaciji, koja uključuje elektromehaničku instalaciju, sačinjenu od upravljačke jedinice i motora – srca žičare, koju će isporučiti i instalirati specijalna međunarodna kompanija po mom izboru“, istaknuo je Offermann. Također u svojoj ponudi istaknuo podršku stručnog tima švicarskih inžinjera, te uslov da sve bude instalirano i sprovedeno po evropskim standardima. Offermann je kazao da donacija ne obuhvata izgradnju polazne i dolazne stanice, izgradnju stubova, trasu žičare i upravljanje projektom, te da su to obaveze Grada. Uslov koji je Offermann postavio jeste da do kraja maja 2015. godine bude postavljen prvi stub, kako bi se pristupilo instalaciji elektromehaničke opreme.

Potpisivanje ugovora o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”

U srijedu 13.11.2013. godine u 13.00 sati,  gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i predsjednica Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” Lejla Kamerić, potpisat će ugovor o ponovnom davanju stana na privremeno korištenje bez naknade ovom Udruženju. Potpisivanje ugovora bit će upriličeno u predmetnom stanu koji se nalazi u naselju Koševo-Vrtovi sunca, stambeni niz “E” ulaz 1, stan br.1.