Projekti Grada Sarajeva u 2013./2014. godini

Iako je 2013. godina bila izuzetno teška, kako zbog sve lakše gradske kase i još uvijek neriješenog statusa Grada Sarajeva, istovremeno je bila i izazovna za novu gradsku administraciju, koja je realizovala brojne projekte i aktivnosti od izuzetnog značaja za građane i građanke. Budžet Grada Sarajeva u ovoj godini sveden je na nešto manje od 10 miliona KM.  Stalno je prisutno kašnjenje uplate tranše od strane Kantona Sarajevo, čiji je grant smanjen za nepunih 6 miliona KM. Izlišno je komentarisati odluke općinskih vijeća koja su u sastavu Grada Sarajeva, da pripadajući prihod Gradu od komunalnih taksi se sa 30% smanji na 15%, što je dovelo do drastičnog smanjenja ovog prihoda Grada Sarajeva. Općinska vijeća su svoje odluke donijela bez konsultacija sa Gradskim vijećem Grada Sarajeva. Ipak, ova gradska administracija ostvarila je znatne uštede smanjivši izdatke za materijalne troškove gradske administracije te na poziciji međunarodne saradnje u ukupnom iznosu od 700.000 KM ili za 11,30 % u odnosu na plan troškova ove godine.

Tradicionalni novogodišnji press: Komšić najavio festival hokeja u Zetri povodom 30 godina od održavanja Sarajevske olimpijade

Na Olimpijskom bazenu Otoka danas je održan tradicionalni novogodišnji press gradonačelnika Sarajeva prof. dr. Ive Komšića. Prijemu su prisustvovali i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimir Gojer, zamjenik gradonačelnika, Aljoša Čampara, gradski vijećnik Hasan Hodžić, sekretar Gradske uprave, Elvir Hadžiahmetović, i direktor Olimpijskog bazena Otoka-Meander, Avdija Hasanović.Gradonačelnik se osvrnuo na realizirane projekte i aktivnosti u 2013. i predstavio planove i projekte Grada za 2014. godinu. Posebno je naglasio činjenicu da Gradska uprava u narednu godinu ulazi bez dugova, za razliku od prošle godine kada je bila u minusu 2 miliona maraka, a što je naslijeđeni dug od prijašnje administracije.