Grad Sarajevo obezbijedio 1.000 novogodišnjih paketića čija podjela kreće u četvrtak

U povodu predstojećih novogodišnjih praznika, Grad Sarajevo je obezbijedio 1.000 poklon-paketića za ustanove koje se brinu o djeci bez roditeljskog staranja, djeci koja su u stanju socijalne potrebe i djeci sa umanjenim sposobnostima. Riječ je o 16 ustanova: Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, Udruženju "Prosperitet Roma", Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Dječijem domu "Bjelave", Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Udruženju humanitarne organizacije ALTIUS, Štadlerovom dječijem domu "Egipat", SOS-Kinderdorf international Sarajevo, NVO altruista „Svjetlo“, GuGu, Centru za kreativno odrastanje, Udruženju „Život sa Down sindromom“, Pedijatrijskoj klinici KCUS, Udruženju slijepih građana KS, Udruženju "Oaza" i Udruženju građana oboljelih od cerebralne dječije paralize KS.