Obavještenje o Javnoj raspravi o Nacrtu Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo

Obavještavamo građane da je Javna rasprava o Nacrtu Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo, počela 17.02.2014. godine sa trajanjem od 60 dana.

Nacrt Elaborata u printanoj formi, dostupan je svim građanima i mogu ga pogledati u prostorijama Službe za komunalne poslove Grada Sarajeva svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati (Hamdije Kreševljakovića 3).

Elektronsku verziju Nacrta Elaborata naši građani mogu preuzeti sa službene web stranice Grada Sarajeva www.sarajevo.ba, ili na slijedećem linku.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Elaborata, građani mogu dostavljati do 17.04.2014. godine na slijedeću e-mail adresu: komunalni@sarajevo.ba ili u pismenoj formi na Službu za komunalne poslove Grada Sarajeva, sa naznakom "Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Elaborata  o spomenicima", Hamdije Kreševljakovića 3, 71 000 Sarajevo.

U sklopu posjete Sarajevu, gradonačelnik Trsta, Roberto Cosolini će u ponedjeljak obići Kolekciju Ars Aevi

U ponedjeljak 24.02.2014. godine u 11.00 sati, gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić će sa gradonačelnikom Trsta, Robertom Cosolinijem posjetiti Art Depo Centra Sknderija, te u pratnji domaćina, direktora Projekta Ars Aevi Envera Hadžiomerspaha, obići Kolekciju Ars Aevi, koja je od šestog februara ponovno otvorena za javnost. Gradonačelnik Trsta, Robert Cosolini u posjeti je bh. prijestolnici u cilju uspostavljanja partnerskih odnosa sa Gradom Sarajevom, te međusobne saradnje u oblasti turizma i kulture, pa i kad je riječ o Projektu  Ars Aevi, u čijem stvaranju su italijanski gradovi: Milano, Prato i Venecija odigrali značajnu ulogu.