Gradonačelnik Trsta Roberto Cosolini najavio saradnju sa Gradom Sarajevom i Projektom Ars Aevi

Gradonačelnika Trsta, Roberta Cosolinija, koji je u posjeti bh. prijestolnici na poziv ambasadora Republike Italije u BiH, Nj.E. Ruggera Corriasa, primio je danas gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić. Dvojica gradonačelnika su se složila da je važno osnažiti međusobne veze između Sarajeva i Trsta, tako što bi se saradnja koja se odvija na ekonomskom planu, ubuduće trebala obogaćivati i jačati i na polju kulture i umjetnosti. „Grad Trst je u okviru svojih mogućnosti spreman da surađuje na Projektu Ars Aevi, a u drugoj polovini 2014. naš lirski teatar će počastiti građane i posjetioce Sarajeva jednim koncertom“, istaknuo je gradonačlnik Trsta.

Obavještenje o Javnoj raspravi o Nacrtu elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo

Obavještavamo građane da je počela Javna rasprava o Nacrtu elaborata  o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo i trajat će 60 dana. Nacrt elaborata je dostupan svim građanima na službenoj web stranici Grada Sarajeva www.sarajevo.ba.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt elaborata, građani mogu dostavljati do 17.04.2014. godine na slijedeću e-mail adresu: komunalni@sarajevo.ba ili u pismenoj formi na Službu za komunalne poslove Grada Sarajeva, sa naznakom "Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt elaborata  o spomenicima", Hamdije Kreševljakovića 3, 71 000 Sarajevo.