Etički kodeks izabranih zvaničnika Grada Sarajeva

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 11. sjednici od 26.02.2014. godine, donijelo je (nacrt) ETIČKI  KODEKS IZABRANIH ZVANIČNIKA GRADA SARAJEVA i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana utvrđivanja Nacrta.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }