Vijeće utvrdilo Budžet Grada Sarajeva za 2014. godinu u iznosu od 12.069.852,00 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 12. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, jednoglasno je usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2014. godinu, u iznosu od 12.069.852,00 KM, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu. Ovom prilikom prihvaćen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2013. godine. Vijećnici su prihvatili dopunu Odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva, u kojoj se navodi da se „priznanja i nagrade mogu opozvati i ako nosilac priznanja, odnosno nagrade djeluje suprotno interesima cjelovitosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine i njezinih naroda i građana, odnosno grada Sarajeva, te takvim djelovanjem može proizvesti nepopravljivu štetu po interesu ili imovinu grada Sarajeva“. Na današnjoj sjednici Vijeće je odlučilo da opozove Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin grada Sarajeva“ gradonačelniku Grada Zagreba, Milanu Bandiću. Povod za ovakvu odluku je nedavni javni istup g. Bandića u kojem je izjavio da se nada da će BiH uskoro biti sastavljena od tri entiteta.