Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Odluku o podizanju spomenika Papi Ivanu Pavlu II

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 13. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Odluku o podizanju spomenika Papi Ivanu Pavlu II. Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva. Cilj izrade ovog dokumenta je unapređenje rodne ravnopravnosti u gradu Sarajevu kroz implementaciju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou koju je Grad Sarajevo potpisao u decembru 2011. godine. Na prijedlog Etičkog vijeća Gradskog vijeća, sa dnevnog reda je povučen  Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva. Vijeće je prihvatilo Odluku o pristupanju izradi Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.