Градско вијеће Града Сарајева усвојило Одлуку о подизању споменика Папи Ивану Павлу II

Градско вијеће Града Сарајева, на својој 13. сједници, којом је предсједавао Сабахудин Делалић, усвојило је Одлуку о подизању споменика Папи Ивану Павлу II.  Усвојена је и Одлука о приступању изради Акционог плана родне равноправности Града Сарајева. Циљ израде овог документа је унапређење родне равноправности у граду Сарајеву кроз имплементацију Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу коју је Град Сарајево потписао у децембру 2011. године. На приједлог Етичког вијећа Градског вијећа, са дневног реда је повучен  Приједлог Етичког кодекса изабраних званичника Града Сарајева. Вијеће је прихватило Одлуку о приступању изради Пројекта службене електронске комуникације у Градском вијећу Града Сарајева.