Beč će donirati 400.000 eura za žrtve poplava

Grad Beč će donirati 400.000 eura za žrtve poplava u jugoistočnoj Evropi, od čega će 200.000 eura biti upotrebljeno kao akutna pomoć, a ostatak će biti usmjeren u obnovu objekata koji su uništeni u poplavama i klizištima. Finansijska pomoć će ciljano preko humanitarnih organizacija biti upućena žrtvama u poplavljenim područjima.„Vijesti i slike, koje stižu iz zemalja pogođenih poplavama vjerovatno nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Podrazumijeva se da Beč pomaže“, izjavio je gradonačelnik Grada Beča, Michael Häupl.

Preporuke građanstvu za ponašanje nakon poplava

Nakon poplave građani su u poplavljenim područjima izloženi različitim rizicima po njihovo zdravlje, koji se prvenstveno odnose na vodu za piće, ličnu higijenu, te higijenu hrane, prostora i površina. 1. Prvi i najvažniji rizik je voda za piće koja je kod poplava često kontaminirana. Građanima se preporučuje da piju, koriste za pripremanje hrane i održavanje lične higijene isključivo higijenski ispravnu vodu, flaširanu vodu, vodu iz cisterni ili vodu koja je prethodno prokuhana (minimalno 10 minuta nakon tačke ključanja). Flaširanu vodu treba utrošiti u što kraćem periodu nakon početka upotrebe, uz striktno poštivanje higijenskih mjera pri skladištenju i korištenju.