14. сједница Градског вијећа Града Сарајева

На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 14. сједницу Градског вијећа Града Сарајева, која ће се одржати у сриједу 28. 05. 2014. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, Улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду 13. сједнице Градског вијећа Града Сарајева одржане 23. 04. 2014. године. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД: