Na prijedlog Grada Sarajeva, zajednički nastup općina i gradova FBiH i RS prema mreži „Gradonačelnika za mir“ sa zahtjevima za pomoć poplavljenim područjima

Na danas održanom radnom sastanku, kojeg je u sklopu „Mirovnog događaja Sarajevo 2014.“ organizirala međunarodna asocijacija „Gradonačelnici za mir“ sa (grado)načelnicima gradova/općina iz cijele Bosne i Hercegovine dogovoreno je na prijedlog predstavnika Grada Sarajeva, da Savez općina i gradova FBiH i Savez općina i gradova RS potpišu pismo o zajedničkom nastupu prema članicama međunarodne asocijacije „Gradonačelnici za mir“ sa konkretnim zahtjevima za pomoć stanovnicima sa područja ugroženim poplavama u cijeloj BiH. 

Grad Sarajevo bio domaćin sastanka „Udruženja vizije kampanje 2020.“ u sklopu „Mirovnog događaja Sarajevo 2014.“

U sklopu „Mirovnog događaja Sarajevo 2014.“ („Peace Eventa Sarajevo 2014“), danas je u prostorijama Grada Sarajeva, održan godišnji sastanak „Udruženja vizije kampanje 2020.“ uspostavljenog od strane svjetske Asocijacije „Gradonačelnici za mir“. Sastanak je posvećen promicanju mira i uspostavi svijeta bez nuklearnog naoružanja do 2020. godine.