U tijeku primopredaja Vijećnice

U tijeku je primopredaja i preuzimanje tehničke dokumentacije, instalirane i isporučene opreme i rezervnog materijala između „SAFEGE“, nadzornog tijela Izaslanstva EU u BiH, izvođača „Unigradnje“ i Grada Sarajeva. Prema informacijama s kojima Grad raspolaže, očekuje se da se primopredaja završi danas, najkasnije sutra. Time će Grad Sarajevo i formalno i tehnički moći upravljati i održavati objekt sarajevske Vijećnice.