U ponedjeljak potpisivanje ugovora o financijskoj potpori Grada Sarajeva javnim kuhinjama

U ponedjeljak, 14.07.2014. godine u 12.00 sati, gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić potpisat će ugovore o financijskoj potpori Grada Sarajeva javnim kuhinjama: „Stari Grad“, Udruga humanitarne organizacije „Merhamet“ – Muslimansko dobrotvorno društvo, Udruga humanitarno-pastoralne organizacije „Caritas Vrhbosanske nadbiskupije“, Udruga humanitarno-karitativne organizacije „Kruh svetog Ante“ Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Crvenog križa Kantona Sarajevo.