Podrška Grada Sarajeva sa 120.000 KM javnim kuhinjama

Grad Sarajevo je u ovoj godini izdvojio 120.000 KM za opremanje i uređenje prostora, te za obezbjeđenje hrane i drugih potreba javnih kuhinja, u kojima je evidentirano ukupno 4.975 korisnika toplog obroka. Prema ugovorima koje je danas potpisao gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić sa predstavnicima humanitarnih organizacija, 50.000 KM će dobiti kuhinja Crvenog križa KS, 30.000 KM kuhinja Udruženja humanitarne organizacije "Merhamet" – Muslimansko dobrotvorno društvo, 20.000 KM kuhinja Stari Grad, 15.000 KM kuhinja Udruženja humanitarno-karitativne organizacije "Kruh svetog Ante" i 5.000 KM kuhinja Udruženja humanitarno-pastoralne organizacije "Caritas Vrhbosanske nadbiskupije".