Završna regionalna konferencija EU projekta „Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji – SA – ŠA“

U srijedu 16. jula 2014. godine s početkom u 11.00 sati u hotelu “Crystal” na Ilidži, Sarajevo, održat će se završna regionalna konferencija EU projekta „Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji – SA – ŠA“. Cilj projekta “SA-ŠA” je poboljšanje položaja Roma u prekograničnom području BiH i Srbije, i to putem uspostavljanja prekogranične saradnje, razmjene iskustava i pronalaženja zajedničkih rješenja za socijalne probleme. Više informacija