Izrada Izvedbenog projekta biciklističke staze Nedžarići-Skenderija do kraja iduće sedmice

Grad Sarajevo će poput drugih evropskih metropola uskoro imati biciklističku stazu koja će ići uz glavnu gradsku longitudinalu u oba pravca. Staza će biti duga oko 7 km i izgradit će se fazno, po evropskim standardima, na potezu Nedžarići-Skenderija. Duž staze predviđena je horizontalna i vertikalna signalizacija, iluminacija, odmorišta sa klupama i česmama, te će se moći koristiti usluge bežičnog interneta (WI-FI).