Vijeće razmotrilo Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu

Miro Lazović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, otvorio je 19. sjednicu Gradskog vijeća i upoznao prisutne da su gradski vijećnici Sabahudin Delalić, Amel Mekić i Haris Pleho podnijeli ostavke na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Halilovići I“. Usvojen je Izvještaj za 2014. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }