Vijeće razmotrilo Nacrt Proračuna Grada Sarajeva za 2015. godinu

Miro Lazović, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva, otvorio je 19. sjednicu Gradskog vijeća i upoznao nazočne da su gradski vijećnici Sabahudin Delalić, Amel Mekić i Haris Pleho podnijeli ostavke na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulativnog plana „Halilovići I“. Usvojeno je Izvješće za 2014. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član.

Gradonačelnik Komšić na Svečanoj akademiji u Vijećnici: 25. studeni je nadnevak koji je obilježio prošlost, ali u velikoj mjeri odredio sadašnjost i budućnost BiH

Povodom obilježavanja 25. studenoga – Dana državnosti BiH, u Vijećnici je održana Zajednička svečana akademija Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i općinskih vijeća općina Kantona Sarajevo. Akademiju je prigodnim obraćanjem otvorio gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić, koji je svim građankama i građanima grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, čestitao Dan državnosti.