Obavještenje o nabavci sa međunarodnom objavom: „Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Trebevićke žičare u Sarajevu“

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate/ponuđače registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, da je u „Službenom glasniku BiH“, broj 91/14 od 24.11.2014. godine, objavljeno Obavještenje o nabavci sa međunarodnom objavom. Predmet ograničenog postupka sa pretkvalifikacijom je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: „Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u rad Trebevićke žičare u Sarajevu“.