Обавјештење о набавци са међународном објавом: „Израда главног пројекта, испорука опреме, монтажа и пуштање у рад Требевићке жичаре у Сарајеву“

Обавјештавамо све заинтересоване кандидате/понуђаче регистроване за обављање дјелатности која је предмет набавке, да је у „Службеном гласнику БиХ“, број 91/14 од 24.11.2014. године, објављено Обавјештење о набавци са међународном објавом. Предмет ограниченог поступка са претквалификацијом је избор најповољнијег понуђача за набавку роба: „Израда главног пројекта, испорука опреме, монтажа и пуштање у рад Требевићке жичаре у Сарајеву“.