Počasni građani Grada Sarajeva postali Florence Hartmann i dr. Kadir Topbaş

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 22. sjednici kojom je predsjedavao Miro Lazović, zamjenik Predsjedatelja Gradskog vijeća, usvojilo Odluku da se Florence Hartmann, francuska novinarka i književnica, proglasi ,,Počasnim građaninom Grada Sarajeva”. Klub gradskih vijećnika SDA na inicijativu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sveučilišta u Sarajevu, kandidirao je Povjerenstvu za izbor i imenovanja, a Povjerenstvo je predložilo Gradskom vijeću da se Florence Hartmann dodijeli ovo priznanje. Florence Hartmann je, kako je navedeno u obrazloženju, kao novinarka francuskog lista Le Monde, tijekom oružanih sukoba u BiH, bila dugogodišnja dopisnica za ovo područje. Pisanom riječju, putem publikacija i knjiga koje je izdavala, od kraja sukoba do danas, svjedočila je o zločinima počinjenim u BiH, i trajno se zalagala protiv nekažnjivosti, te principijelno branila univerzalne vrijednosti pravde i pravičnosti.