Na Tematskoj sjednici razmatrana Informacija o problematici provođenja u praksi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta gradskih propisa

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na današnjem zasjedanju u povodu sazivanja Tematske sjednice, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, razmatralo Informaciju o problematici provođenja u praksi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta gradskih propisa iz iste oblasti, te otpočetih sudskih postupaka i refleksije sudske prakse i postupaka u odnosu na Grad Sarajevo sa prijedlogom zaključaka. Osim gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, sjednici su prisustvovali predstavnici općina i općinski vijećnici četiri gradske općine, predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, predstavnik KJKP „Rad“, predstavnik KJP Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo, Direktor Veterinarske stanice Novi Grad Sarajevo, Kantonalni inspektor za veterinarstvo, predstavnica Fondacije „Dogs Trust“ BiH, predstavnica Asocijacije za inicijative i razvoj i drugi pozvani gosti.

Gradonačelnik Komšić izražava podršku radnicima hotela „Holiday Sarajevo“ u borbi za očuvanje radnih mjesta

Dana 09.03.2015. godine gradonačelniku Grada Sarajeva Ivi Komšiću su se sa molbom za podršku u cilju očuvanja radnih mjesta obratili radnici hotela „Holiday Sarajevo“ (bivši Holiday Inn). U ovom pismenom obraćanju radnici su naveli kako je na zahtjev radnika stečaj hotela otvoren dana 09.06.2014. godine zbog nagomilanih dugovanja na ime poreza, doprinosa i neisplaćenih plata, te da je dva mjeseca prije proglašenja stečaja većinski vlasnik hotela potpisao Ugovor o zakupu i upravljanju hotelom sa firmom Hrid d.o.o., sada Holiday Resort d.o.o. Navedena firma je u julu 2014. godine preuzela poslovanje hotela i sve radnike koji su se u tom momentu nalazili u radnom odnosu. Od tog dana hotel biva ponovo doveden u funkciju i to na način da posluje pozitivno i bolje nego u periodu prije otvaranja stečaja, a plate, porezi i doprinosi radnika se počinju redovno isplaćivati.