Safet Zec, Jim Marshall i Timothy-Tim Clancy i „Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92.-95.” dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2015. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 23. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2015. godini. Predsjedavajući odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” Miroslav Živanović, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2015. godini. Gradsko vijeće je, poslije široke rasprave koja se odnosila na potrebu preispitivanja Odluke o načinu i uvjetima dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, većinom glasova, usvojilo ovaj Izvještaj.