Promocija Knjige recepata jela udruženja nacionalnih manjina

Na prvom Danu nacionalnih manjina u gradu Sarajevu koji će se održati 28. marta 2015. godine  u Međunarodnom centru za djecu i omladinu u periodu od 11-17h, bit će promovisana Knjiga recepata jela udruženja nacionalnih manjina u gradu Sarajevu.Ovo je prva publikacija ove vrste. U njoj su predstavljena tradicionalna jela deset nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, i to mađarska, turska, crnogorska, austrijska, njemačka, italijanska, slovenska, romska, češka, makedonska i poljska.