Promocija Knjige recepata jela udruge nacionalnih manjina u gradu Sarajevu

Na prvom Danu nacionalnih manjina u gradu Sarajevu koji će se održati 28. ožujka 2015. godine  u Međunarodnom centru za djecu i mladež u razdoblju od 11-17h, bit će promovirana Knjiga recepata jela udruge nacionalnih manjina u gradu Sarajevu. Ovo je prva publikacija ove vrste. U njoj su predstavljena tradicionalna jela deset nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, i to mađarska, turska, crnogorska, austrijska, njemačka, talijanska, slovenska, romska, češka, makedonska i poljska.