Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 24. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu, sa zaključnim razmatranjima iz kojih je potrebno izdvojiti sljedeće:„Gradski vijećnici su se i tokom 2014. godine, izvršavajući usvojeni program i evaluirajući njegovu realizaciju, susretali s problemima koji proizilaze iz nemogućnosti ostvarivanja prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu kao i provođenja funkcija glavnog grada, a bez jasnog pozicioniranja Grada Sarajeva u Ustavno pravnom sistemu Bosne i Hercegovine i uz trajne opstrukcije. Ovakav odnos relevantnih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini je tokom 2014. godine kulminirao izostavljanjem Grada Sarajeva iz raspodjele javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine. Na inicijativu Gradskog vijeća pokrenute su određene aktivnosti koje do kraja godine nisu dale odgovarajuće rezultate“.